Thông báo nhà trường

1

TUYÊN TRUYỀN VIÊN NHỎ TUỔI VỚI CHỦ ĐỀ ANGT

        Hưởng ứng tháng ATGT năm học 2019 – 2020, thực hiện an toàn giao thông học đường, sáng ngày 13/01/2020, trường Tiểu học số 2 Quảng Phú, Liên đội trường  Tiểu học số 2 Quảng Phú…