Thông báo nhà trường

ẢNH

HỘI THI CHỮ VIẾT ĐẸP CỦA GIÁO VIÊN

Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Chữ viết cũng là một biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các…
1

TUYÊN TRUYỀN VIÊN NHỎ TUỔI VỚI CHỦ ĐỀ ANGT

        Hưởng ứng tháng ATGT năm học 2019 – 2020, thực hiện an toàn giao thông học đường, sáng ngày 13/01/2020, trường Tiểu học số 2 Quảng Phú, Liên đội trường  Tiểu học số 2 Quảng Phú…