Thông báo nhà trường

IMG_5216

KẾ HOẠCH Hoạt động tháng 5 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                  CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                                 Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                      Số:        /KH-THS2QP                                       Quảng Phú, ngày    tháng…
IMG_5217

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY VÀ PHẦN HÀNH NĂM HỌC 2018-2019 (Thực hiện từ 25/02/2019)

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                   PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY VÀ PHẦN HÀNH NĂM HỌC 2018-2019                                                     (Thực hiện từ 25/02/2019)   TT Họ tên Dạy môn Lớp Số tiết Ghi chú     1   Trần Thị Kim Ngân   Tiếng Anh   5A, 4A, 4B, 3A,…
22228625_1392270910890719_8963133710884679943_n

KẾ HOẠCH TUẦN 9 (Từ ngày 16/10 đến 21/10/2017)

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ   KẾ HOẠCH TUẦN 9  (Từ ngày 16/10 đến 21/10/2017)       Thứ, ngày   Buổi sáng   Buổi chiều   2/16-10 Chào cờ, dạy học; Dạy học. BDHSG tài năng Tiếng anh, Rèn…
IMG_3477

KẾ HOẠCH TUẦN 14

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ   KẾ HOẠCH TUẦN 14  (Từ ngày 28/11 đến  03/12/2016) LĐ trực: Đ/c Đào; Lớp trực: 1A (đ/c: Hoa)   Thứ, ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2/28-11 Chào cờ;…
IMG_3477

KẾ HOẠCH TUẦN 12

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ   KẾ HOẠCH TUẦN 12 (Từ ngày 14/11 đến 19/11/2016) Trực LĐ: đ/c Lộc; Lớp trực: 2A (đ/c Nga) Thứ, ngày
IMG_3477

KẾ HOẠCH TUẦN 9

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ   KẾ HOẠCH TUẦN 9  (Từ ngày 24/10 đến 29/10/2016) LĐ trực: Đ/c Đào; Lớp trực: 4A (đ/c Ngọc Linh)   Thứ, ngày   Buổi sáng