Thông báo nhà trường

IMG_3477

KẾ HOẠCH TUẦN 14

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ   KẾ HOẠCH TUẦN 14  (Từ ngày 28/11 đến  03/12/2016) LĐ trực: Đ/c Đào; Lớp trực: 1A (đ/c: Hoa)   Thứ, ngày   Buổi sáng   Buổi chiều 2/28-11 Chào cờ;…
IMG_3477

KẾ HOẠCH TUẦN 12

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ   KẾ HOẠCH TUẦN 12 (Từ ngày 14/11 đến 19/11/2016) Trực LĐ: đ/c Lộc; Lớp trực: 2A (đ/c Nga) Thứ, ngày
IMG_3477

KẾ HOẠCH TUẦN 9

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ   KẾ HOẠCH TUẦN 9  (Từ ngày 24/10 đến 29/10/2016) LĐ trực: Đ/c Đào; Lớp trực: 4A (đ/c Ngọc Linh)   Thứ, ngày   Buổi sáng
IMG_3477

KẾ HOẠCH TUẦN 7

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ KẾ HOẠCH TUẦN 7  (Từ ngày 10/10 đến 15/10/2016) LĐ trực: Đ/c Đào; Lớp trực: 1B (đ/c Bé)   Thứ, ngày  Buổi sáng  Buổi chiều  2/10-10 Chào cờ,…
14264975_769161616560450_1821215552512661951_n

MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ CÁC CUỘC VĐ NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TR­ƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                    BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG NĂM HỌC:…
IMG_3477

KẾ HOẠCH TUẦN 6

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ   KẾ HOẠCH TUẦN 6  (Từ ngày 03/10 đến 08/10/2016) LĐ trực: Đ/c Đào; Lớp trực: 1A (đ/c Huế)   Thứ, ngày