Tin tức

1545100698650-hinh-anh-hoc-sinh-tang-hoa-co-giao-6

Tâm sự nghề giáo

Tâm sự nghề giáo          Mỗi năm cứ đến ngày 20-11 lòng tôi lại dâng trào…
ảnh chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 (3)

NHỚ ƠN THẦY CÔ

      Tuổi học trò – Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết…
IMG_5216

KẾ HOẠCH Hoạt động tháng 5 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                  CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                                 Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                      Số:        /KH-THS2QP                                       Quảng Phú, ngày    tháng…
IMG_5215

Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số…../QĐ-THS2QP                              Quảng Phú, ngày     tháng 12  năm 2018   QUYẾT…