Tin tức

ẢNH

HỘI THI CHỮ VIẾT ĐẸP CỦA GIÁO VIÊN

Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Chữ viết cũng là một biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các…