Văn bản pháp quy

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2020 – 2021

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                     …