Liên hệ

Trường Tiểu học Số 2 Quảng Phú

Địa chỉ: Phú Lộc 3 – Quảng Phú – Quảng Trạch – Quảng Bình
Người phát ngôn: Ông Phạm Bá Lộc – Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: 01276862609 – Email: thquangphu2_qt@quangbinh.edu.vn