Danh sách giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi

Tháng Mười 23, 2017 9:05 chiều
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN QUẢNG TRẠCH
 TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ
                                       DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU- TÀI NĂNG TIẾNG ANH
TT Họ và tên Phần hành Bồi dưỡng các khối lớp Thời gian bồi dưỡng Ghi chú
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
I. BỒI DƯỠNG CÁC MÔN NĂNG KHIẾU
1 Phạm Thị Ngọc Bé TP- CN lớp 1B Bồi dưỡng chữ đẹp khối lớp 1 x x
2 Nguyễn Thị Phương Thảo CN lớp 1A Bồi dưỡng chữ đẹp khối lớp 2 x x
3 Nguyễn Thị Tố Nga TP- CN lớp 4A Bồi dưỡng chữ đẹp khối lớp 3,4 x x
4 Phạm Nữ Tú Quỳnh Day Tin học Bồi dưỡng chữ đẹp khối lớp 5 x x
5 Nguyễn Bá Duyên TPT- TD Bồi dưỡng các môn ĐK, bơi lội.. x x
6 Phan Ngọc Linh TT-CN lớp 5A Bồi dưỡng các môn bóng bàn, … x x
II.BỒI DƯỠNG TÀI NĂNG TIẾNG ANH
1 Trần Thị Kiều Oanh Dạy Tiếng Anh Bồi dưỡng Tài năng Tiếng anh x x x
Ghi chú: Giáo viên chủ nhiệm bồi dưỡng HSG của lớp phụ trách để dự thi :Trạng nguyên nhỏ tuổi” cấp trường
PTCM:
Đậu Thị Anh Đào