KẾ HOẠCH Hoạt động tháng 5 năm 2019

Tháng Năm 20, 2019 5:10 chiều

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                  CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                                 Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc   

                                                                                                                                                         

        Số:        /KH-THS2QP                                       Quảng Phú, ngày    tháng 5 năm 2019  

 

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 5 năm 2019

 

             

         Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019) và kỷ niệm 415 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Bình.

Tuyên truyền giáo dục cho CB, GV, NV và học sinh về tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh thông qua những việc làm thiết thực cụ thể có hiệu quả cao.

 1. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng
 2. Duy trì số lượng học sinh trên lớp 100%, cập nhật hồ sơ PCGDTH-ĐĐT, đảm bảo vững chắc kết quả PCGDTH mức độ 3.
 3. Tổ chức ôn tập, phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu để nâng cao chất lượng kiểm tra các môn học của cuối học kỳ II đạt kết quả thực chất, tiến bộ. Các khối trưởng chỉ đạo ôn tập, đánh giá chất lượng HS của khối để biết cần phải bổ sung, lựa chọn nội dung nào còn yếu, kỹ năng nào còn hạn chế của HS từ đó có sự thống nhất trong biện pháp nâng cao chất lượng.
 4. Thực hiện chương trình, dạy có chất lượng các tiết học sau khi đã kiểm tra chất lượng cuối học kỳ II; tổ chức ôn tập hệ thống hoá kiến thức toàn năm học sau khi đã dạy hết chương trình.
 5. Thực hiện việc tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2018-2019 theo kế hoạch.

Tổ chức đánh giá học sinh cuối năm học theo Thông tư 22/2016/TT- BGD& ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016.

Lưu ý: Phần tuyên dương, khen thưởng học sinh, GV phải tổ chức cho HS đánh giá, bình chọn và phải tham khảo ý kiến của GV bộ môn, phụ huynh để đánh giá một cách khách quan.

Dự kiến phân công giáo viên phụ trách dạy lớp ở năm học 2019- 2020, Thực hiện tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh và bàn giao chất lượng các lớp 1,2,3,4 và khối lớp 5  lên lớp 6 (THCS) đảm bảo quy trình, có hồ sơ cụ thể theo hướng dẫn của Thông tư 22/2016/TT- BGD& ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 và Hướng dẫn số 08/PGDĐT-GDTH ngày 24/4/2019 của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch về Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II, năm học 2018-2019.

 1. 5. Tổ chức đánh giá, xếp loại về CNNGVTH, Chuẩn Hiệu trưởng theo quy định mới; đánh giá viên chức.

Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

– Các tổ chuyên môn lưu ý khi tổ chức đánh giá cần dựa vào các minh chứng cụ thể (kết quả tham gia các phong trào,…)

 1. Tổ chức tổng kết năm học:

Tổ chức tổng kết năm học: Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch năm học, phần hành cụ thể trong tổ để rà soát đánh giá. Đánh giá thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cần nêu được cá nhân điển hình, các mô hình  có hiệu quả, tìm ra những hạn chế tồn tại nhằm đúc rút kinh nghiệm để bổ sung bài học cho năm học mới.

Công tác tổng kết được tiến hành nghiêm túc từ mỗi CBQL, GV, NV trong trường, phải tự đánh giá kiểm điểm theo nội dung phần hành cá nhân, tổ chuyên môn, HĐSP, tổ coi trọng và rà soát các tiêu chí về chất lượng, hiệu quả và sự tiến bộ so với đầu năm học; gắn với sự hoàn thành tốt chỉ tiêu thi đua cuối năm của từng cá nhân, phần hành phụ trách.

 1. 7. Xây dựng kế hoạch và phối hợp Đoàn xã để chuẩn bị bàn giao học sinh hoạt động hè tại địa phương.
 2. Hiệu trưởng tích cực tham mưu lãnh đạo địa phương có kế hoạch đầu hè 2019 về tu sửa, xây dựng CSVC: xây dựng 8 phòng học kiên cố, xây nhà vệ sinh cho HS, xây nhà xe học sinh. Kết thúc năm học, tổ chức kiểm kê tài sản, bảo quản CSVC, phân công CB, GV, NV và học sinh trực hè.
 3. 9. Công tác kiểm định: Thu thập minh chứng về hồ sơ vào cuối tháng 5.
 4. Phân công GV, NV hỗ trợ công tác tập hợp, báo cáo cuối năm: Cô Quý, cô Thủy, cô Quỳnh, cô Trang, cô Liên, thầy Duyên, cô Ngân. GV, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thường xuyên mở hộp thư cá nhân để nắm bắt nội dung chỉ đạo hoạt động cuối năm và thông tin kịp thời các báo cáo.
 5. 11. Cá nhân đã đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm cần hoàn thành hồ sơ theo mẫu hướng dẫn về Hội đồng thi đua trường. Cô Anh Đào, cô Hoa Đào cần hoàn chỉnh bản SKKN, cô Huế làm hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo hồ sơ xét chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
 6. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

+ Chiều ngày 03/5/2019: CBQL họp tại PGD

+ Chiều ngày 06/5/2019: cô Quý nhận đề giấy kiểm tra tại PGD

+ Ngày 07/5/2019-09/5/2019: Kiểm tra Học kỳ II và chuyển giao HS lớp 5 lên lớp 6.

+ Ngày 10/5/2019: Chấm bài, tập hợp, báo cáo kiểm tra

+ Ngày 13/5/2019:

Báo cáo kết quả kiểm tra và chất lượng giáo dục về PGD: cô Anh Đào.

Sinh hoạt tổ chuyên môn: Tập hợp số liệu các mẫu báo cáo

+ Ngày 14/5/2019:

Báo cáo kết quả kiểm tra và chất lượng giáo dục vào các phần mềm: cô Quý, cô Thủy, cô Quỳnh, cô Anh Đào cung cấp thông tin; cô Hoa Đào kiểm tra chung.

Buổi chiều Đánh giá BDTX, đánh giá viên chức (Từng cá nhân tự đánh giá vào phiếu trước khi tham gia đánh giá tại tổ chuyên môn).

 

+ Ngày 15/5/2019: Buổi chiều Tập huấn Đánh giá CNNGVTH, Hiệu trưởng; Đón đoàn BTV khuyến học và các HT các trường trong xã

+ Ngày 16/5/2018: Buổi chiều Đánh giá CNNGVTH (Từng cá nhân tự đánh giá vào phiếu trước khi tham gia đánh giá tại tổ chuyên môn).

+ Ngày 15-17/5/2019: Thẩm định chất lượng khối 1-5

+ Ngày 17/5/2019: Buổi chiều Họp phụ huynh HS

+ Ngày 20/5/2019:

Buổi sáng: cô Anh Đào nộp các minh chứng hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp cho cô Hoa Đào

Buổi chiều: Đánh giá xếp loại CBQL (Từng cá nhân CBQL tự đánh giá vào phiếu trước khi tham gia đánh giá tại trường).

+ Ngày 21/5/2019: Họp thi đua tổ CM

+ Ngày 22/5/2019: Họp HĐTĐ

+ Ngày 23/5/2019: Buổi sáng Kiểm kê thư viện, tài sản, bàn giao CSVC.

Buổi chiều Kiểm kê tài chính

+ Ngày 24/5/2019: Học sinh lớp 5 thi Tại THCS Quảng Phú

+ Ngày 24/5/2019: Buổi chiều (dự kiến) tổng kết lớp

+ Ngày 25/5/2019 (dự kiến): Tổng kết năm học 2018-2019

+ Ngày 30/5/2019:

– Nộp Danh sách HTCTTH (theo mẫu) về Phòng GD- ĐT (tổ Tiểu học): cô Anh Đào. Nộp các mẫu phụ lục cho cô Hoa Đào.

– Danh sách xếp loại Công chức, viên chức cuối năm học 2018-2019: cô Hoa Đào

– Nộp Báo cáo Tổng kết năm học tại tổ Tiểu học (đóng thành quyển, đính kèm các mẫu phụ lục (Mẫu M1, M2, M3, Danh sách XL CNN, thi đua, …), tự đánh giá xếp hạng trường: cô Hoa Đào.

+ Từ 27/5 đến 31/5/2019: Tổng kết HĐSP năm học; Hoàn thành hồ sơ thi đua cá nhân, tập thể.

Trên đây là nội dung kế hoạch hoạt động trong tháng, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện đảm bảo nội dung, đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

– CB, GV, NV (thực hiện);

– Lưu: VP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                  

                                                                                      Nguyễn Thị Hoa Đào