KẾ HOẠCH TUẦN 10 (Từ ngày 23 đến 28/10/2017)

Tháng Mười 23, 2017 9:01 chiều

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ


KẾ HOẠCH TUẦN 10

 (Từ ngày 23 đến 28/10)

Trực LĐ: đ/c Lộc; Lớp trực: 4A (đ/c Tố Nga)

Thứ, ngày  Buổi sáng  Buổi chiều
 2/23-10 Chào cờ, dạy học; Thực hiện giờ học mùa đông: Sáng vào học 7h00 phút, chiều vào học 14h 00 phút; các lớp đôn đốc nhắc nhở HS thu tiền các loại quỹ đã qui định hoàn thành nộp sáng thứ 6 (có xếp thi đua cho các lớp và GVCN); Đ/c Thủy lập sổ Thu-Chi từng loại quỹ; đ/c Quý lập phiếu thu các lớp có GVCN ký nộp từng loại quỹ báo cáo HT kịp thời… Dạy học; kiểm tra chuyên môn; cuối chiều lao động lớp 3,4,5 theo KH (Phân công cụ thể đ/c Đào- Lưu ý dụng cụ xêng, cuốc và chổi+rổ))
 3/24-10 Dạy học; Kiểm tra CM; đ/c Quỳnh đăng tải bài trang Wep, kết nối trường học.. Dạy học; Tổ trưởng nộp Bộ đề KT khảo sát chất lượng giữa kỳ I: lớp 4,5 cho HP  CM duyệt; HT và đ/c Thủy đi nhận sách tại TH số 1 Q.Hưng (Kèm theo bản cam kết của nhà trường)
 4/25-10 Dạy học; kiểm tra CM; Đ/c Duyên BC hoạt động Đội trên Drive. Dạy học; Kiểm tra CM.
 5/26-10 Dạy học; KTTD lớp 5A (Thầy Linh) Dạy học; Tiết 3 Đại hội chi Đội 5A và 4A (BGH và TPT Đội phân công dự – Đánh giá nhận xét về sự chuẩn bị và nội dung  chất lươgj của Đại hội chi đội từng lớp)
 6/27-10 Dạy học; lớp 4,5 KT giữa kì 1 theo đề của trường và  nộp bài tại đ/c Đào; họp giao ban cuối tuần. Dạy học 2 tiết; Đại hội Liên Đội, BGH và BHĐNG dự.
7/28-10  Đ/c Đào đi thi CBQL giỏi cấp Huyện, đi hỗ trợ, cổ động viên đ/c HT, đ/c Ngọc Linh, đ/c Thảo, đ/c Huế.BỒI DƯỠNG HSG T.ANH: đ/c Oanh Đại hội Đại biểu Liên Đội: đ/c Duyên (GV và NV toàn trường có mặt)

                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       (Đã ký)

 

Phạm Bá Lộc

NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

  1. BGH chỉ đạo duyệt đề và kiểm tra giữa kì 1 khối 4,5; KTTD 1 giáo viên; Xây dựng KH và tờ trình xin thanh lý tài sản bị hư hỏng và thiệt hại sau bão số 10; Chỉ đạo làm tu sửa hệ thống cửa, lợp mái các phòng học, phòng chức năng, nhà xe, nhà nội trú… (Hợp đồng thợ mộc và thợ nhôm kính, thợ lợp tồn, lợp ngói …); chỉ đạo thu chi các loại quỹ theo quy định, lao động dọn dẹp gạch ngói vỡ và tổng vệ sinh khuôn viên trường; chỉ đạo bồi dưỡng viết chữ đẹp các lớp; tài năng Tiếng Anh; ôn thi CBQL (đ/c Đào),.
  2. TPT Đội kiểm tra nề nếp, trang trí lớp học thân thiện; kiểm tra vệ sinh; triển khai hoạt động tuyên truyền kĩ năng sống đẹp, ATGT, phòng tránh bom mìn…; Chỉ đạo ĐH 2 chi đội 5A và 4A, Đại hội Liên đội; tổ chức và xây dựng kế hoạch phòng chống đuối nước theo kế hoạch đã tập huấn.
  3. Tổ trưởng CM chỉ đạo kiểm tra giữa kì 1 khối 4,5; Lên chương trình-lịch báo giảng có ký duyệt của tổ trưởng tổ Cm và HP duyệt; triển khai KH hoạt động của tổ; Hai tổ CM và tổ VP gửi bài, tin và ảnh 20/11 cho đ/c Quỳnh đưa lên trang “Trường học kết nối” và trang website của trường. (Lưu ý: Công đoàn theo dõi số bài và chất lượng bài viết những người đã nộp và tên những người không chịu nộp để đánh giá XL thi đua đoàn viên công đoàn và thi đua nhà trường trong đợt thi đua (Giữa kỳ I).
  4. Tổ văn phòng: làm việc theo kế hoạch phần hành; đ/c Quý làm tờ trình xin thanh lý tài sản bị hư hỏng sau bão số 10, làm các hồ sơ liên quan nhân sự và tài chính; đ/c Huyền tuyên truyền dịch bệnh…; đ/c Thủy triển khai các hoạt động thư viện theo kế hoạch; viết bài theo CV của Phòng phát biểu trong  ngày nhận sách tại trường TH số 1 Quảng Hưng. (Lưu ý: Các đ/c nhân viên gửi gấp KH cá nhân của 10 tuần bằng bản in có ký duyệt của tổ trưởng tổ VP cho HT- đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không thực hiện. Riêng TPT Đội nộp cho trưởng ban HĐNG ký duyệt). BGH lưu hồ sơ.
  5. Bồi dưỡng HSG, năng khiếu, TDTT, viết đẹp: Tiến hành theo kế hoạch như tuần trước (CM đã phân công người BD cụ thể), gửi chương trình bồi dưỡng cho đ/c Đào PHT theo dõi.
  6. Đ/c Quý lập danh sách thu 1 ngày lương người cao tuổi, đ/c Thủy đi nộp huyện; Đ/c Thủy nhận các tài liệu, tạp chí theo CV của Phòng mà HT đã gửi chuyển tiếp.

 

—————————————