KẾ HOẠCH TUẦN 7 (Từ ngày 02 đến 07/10) năm học 2017 – 2018

Tháng Mười 23, 2017 8:44 chiều

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ


KẾ HOẠCH TUẦN 7

 (Từ ngày 02 đến 07/10)

Trực LĐ: đ/c Đào; Lớp trực: 1A

 

Thứ, ngày  

Buổi sáng

 

Buổi chiều

 

2/02-10

Chào cờ; Phát quà tiếp sức đến trường (mỗi lớp 2 suất, mỗi suất 300.000 đồng, còn lại 1.800.000 đồng dùng để trang trí các lớp học); Dạy học theo chương trình. Dạy học; Kiểm tra chuyên môn.
 

3/03-10

Dạy học; Kiểm tra chuyên môn. Dạy học; Lao động theo KH; Làm lại biên bản duyệt KH để nộp Phòng.
 

4/04-10

Dạy học; Hội nghị HT tại Phòng GD đồng thời nộp Kế hoạch và biên bản duyệt KH. Dạy học; 16h30: Công đoàn+Đội: tổ chức Trung thu cho các cháu; 7h00: GV được phân công Vui Trung thu tại 3 Thôn.
 

5/05-10

Dạy học; Ra chơi họp BGH, 3 đ/c TT, TPT; tổ 1(Đ/c Bé) BC môn TV1- CGD cho đ/c Đào qua Email; VP gửi giấy mời HN; trang trí, loa máy: đ/c Duyên. 1h30: Hội nghị CC,VC và LĐ-Trường và Công đoàn Chia tay đ/c Phạm Thị Hoa.
 

6/06-10

Dạy học; KT chuyên môn theo KH; họp giao ban cuối tuần;  BC TV1 cho đ/c Tài. Dạy học; Kiểm tra chuyên môn; Bồi dưỡng Tiếng Anh, viết chữ đẹp.
7/07-10 BỒI DƯỠNG HSG T.ANH

 

 

 

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã ký)

 

                                                                                                                     Phạm Bá Lộc

NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

  1. BGH chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị CC, VC, LĐ; Chỉ đạo Tết trung thu cho các cháu; tiếp tục chỉ đạo tu sửa CSVC; chỉ đạo LĐ của PH và HS; kiểm tra CM, kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch; HP và VP làm PC, cùng với THCS nhập thông tin vào phần mềm.
  2. Công đoàn tổ chức Tết trung thu cho các cháu con CBGV,NV.
  3. Công đoàn, Chi đoàn và TPT Đội chỉ đạo đoàn viên tham gia Tết trung thu với 3 thôn Phú Lộc vào 19 giờ ngày 04/10.
  4. TPT Đội kiểm tra nề nếp, kiểm tra vệ sinh; triển khai hoạt động Đội theo KH.
  5. Tổ trưởng chuyên môn tập trung chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ HSY; đánh giá thường xuyên theo TT 22. Tổ 1 làm BC môn TV1 – CGD gửi mail cho đ/c Đào vào 05/10, đ/c Đào BC phòng (đ/c Tài) qua Email.
  6. Tổ văn phòng: làm việc theo kế hoạch (phê bình lần 1 đối với tổ VP chưa họp lần nào và chưa gửi gửi KH tuần của từng cá nhân cho BGH); làm hồ sơ nâng lương, thâm niên, BHXH, lương tháng 10; đ/c Huyền tuyên truyền dịch bệnh, đôn đốc VS môi trường, phổ biến mua BHYT và BHTT; đ/c Thủy triển khai các hoạt động thư viện theo kế hoạch, nộp KH Thư viện cho HP (Bị chậm).
  7. Bồi dưỡng HSG, năng khiếu, TDTT, viết đẹp: Tiến hành theo kế hoạch của CM.

* Lưu ý: Tất cả CBQL, GV, NV củng cố hồ sơ đón Phòng GD- ĐT kiểm tra chuyên đề từ 5/10 trở đi.