KẾ HOẠCH TUẦN 7

Tháng Mười 12, 2016 2:53 chiều

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ


KẾ HOẠCH TUẦN 7

 (Từ ngày 10/10 đến 15/10/2016)

LĐ trực: Đ/c Đào; Lớp trực: 1B (đ/c Bé)

 

Thứ, ngày  Buổi sáng  Buổi chiều
 2/10-10 Chào cờ, dạy học; Văn phòng làm BC, chuẩn bị hồ sơ thanh tra sáng thứ 7; Đ/c Đào gửi mail DS mã ID cho đ/c Tài. Dạy học; HT làm tờ trình xã các khoản thu. HT làm BC.
3/11-10 Dạy học; Giờ T.Anh GVCN tự dạy các tiết luyện Toán hoặc TV. Đ/c Ngân tập huấn TA cả ngày; Kiểm tra chuyên môn; Làm BC chuẩn bị ĐH chi bộ bất thường. Dạy học; Giờ T.Anh GVCN tự dạy các tiết luyện Toán hoặc TV; Tổ VP nộp BC; BDHSG các môn văn hóa: Tổ 4,5 (TT lên KHBD); Lao động theo KH, kèm theo nộp phân từ lớp 2 đến lớp 5.
4/12-10 Dạy học; Kiểm tra Hồ sơ GV, có nhận xét cụ thể B/C HT vào cuối tuần. Dạy học; BDHSG các môn văn hóa: Tổ 4,5
5/13-10 Dạy học; Kiểm tra CM. GVCN lớp 2B, 1A và 1B nộp Hồ sơ HSKT cho HT. Dạỵ thực tập mỗi tổ CM 1 tiết: đ/c Đào lên KH; Bồi dưỡng HSG T.Anh.
6/14-10 Dạy học;  giao ban tuần 7: Đ/c Đào. Duyệt B/C ĐH chi bộ với Thường vụ Đảng ủy xã: Đ/c Lộc. Dạy học; Bồi dưỡng HSG T.Anh; Họp cấp ủy chi bộ.
7/15-10 Đón đoàn Tổ giám sát của xã làm việc với trường; Thành phần tham dự sẽ thông báo sau; BD học sinh giỏi T.Anh.  

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

                                                                                                Phạm Bá Lộc

 

NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

 

  1. BGH chỉ đạo làm hồ sơ phổ cập, kiểm tra chuyên môn; dạy thực tập; kiểm tra nền nếp, tu sửa hệ thống điện đã cháy tại phòng học, láng vá sân bê tông, sửa các khung cửa mối ăn….
  2. Tổ chuyên môn, lên chương trình KH tuần 7; chỉ đạo GD kĩ năng sống; thực hiện dạy lồng ghép ATGT, GD môi trường…; tập trung BD HSG, GHSY;
  3. TPT, Đội Cờ đỏ tăng cường kiểm tra vệ sinh và nề nếp, chăm sóc bồn hoa. NV thư viện tổ triển khai KH đọc sách theo KH.
  4. Thủ quỹ quyết toán tiền may đồng phục cho nhà may và tiền SGK cho Công ty sách.
  5. GVCN: kiểm tra CSVC phòng học, sửa lại trang trí lớp, danh sách hoạt động HĐTQ, công việc phần hành từng em trong HĐTQ, trong nhóm….Các tiết T.dục trong tuần GVCN tự dạy, đ/c Duyên làm thợ sửa chữa, thay thế mới (Hiệu trưởng sẽ lên KH cụ thể).

– GVCN các lớp có HS khuyết tật làm hồ sơ HSKT, lập Kế hoạch vòng tay bè bạn theo mẫu mới nộp cho HT sáng thứ 5 (Đã gửi mẫu mail cá nhân).

  1. Tổ văn phòng làm và nộp báo cáo, hồ sơ tài chính, các khoản thu-chi. Nhân viên TV, sắp xếp sách, thiết bị khoa học, kiểm tra VS môi trường, kiểm tra và dọn VS nhà VS của GV và HS.
  2. Cấp ủy chi bộ họp chuẩn bị ĐH chi bộ bất thường.