KẾ HOẠCH TUẦN 8 (Từ ngày 09/10 đến 14/10/2017)

Tháng Mười 23, 2017 8:56 chiều

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ

 

KẾ HOẠCH TUẦN 8

 (Từ ngày 09/10 đến 14/10/2017)

 

Thứ, ngày  

Buổi sáng

 

Buổi chiều

 

2/09-10

Chào cờ, dạy học.

Tổ VP cập nhật hồ sơ PC( phiếu điều tra, đăng bộ…)

Dạy học; cập nhật PC tại THCS Quảng Phú, các lớp rèn chữ đẹp cho HS tiết ÂN, THTV cô Kiều Trang.
3/10-10 Dạy học; Kiểm tra chuyên môn. Dạy học 2 tiết; Sinh hoạt tổ CM triển khai chuyên đề của tổ.
4/11-10 Dạy học. KT chuyên môn. Dạy học; , Lao động theo KH, chăm sóc bồn hoa
5/12-10 Dạy học; Kiểm tra nề nếp, vệ sinh, trang trí lớp học.

 

Dạy học; BDHSG T.anh, rèn chữ viết đẹp ( chọn lại  mỗi lớp 3 em).
6/13-10 Dạy học;  Giao ban tuần 8 vào cuối buổi học: Thực tập tổ , mỗi tổ dạy 2 tiết .

(Tổ trưởng phân công cụ thể). Sau đánh giá, nhận xét tiết dạy nộp sổ dự giờ cho CM.

7/14-10  Bồi dưỡng HSG Tiếng anh

 

 

                                                                                                      

  1.   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                       Đậu Thị Anh Đào

 

NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

 

  1. Kiểm tra chuyên môn; kiểm tra nền nếp các lớp; công tác BDHSG và HS năng khiếu, SH tổ CM, tổ chức thao giảng thực tập chào mừng ngày LHPNVN 20/10
  2. Tổ CM lên chương trình KH tuần 8; chỉ đạo GD kĩ năng sống vào các tiết SH tập thể (1 tiết/tuần tức 4 tiết/tháng); thực hiện dạy lồng ghép ATGT, GD môi trường…; tập trung BD HSG, GHSY;
  3. TPT, Đội Cờ đỏ tăng cường kiểm tra vệ sinh và nề nếp, chăm sóc bồn hoa;
  4. Dạy học; Kiểm tra chuyên môn.
  5. GVCN thực hiện trang trí lớp học, điền thông tin vào các biểu bảng, danh sách hoạt động HĐTQ, công việc phần hành từng em trong HĐTQ, trong nhóm…; Thực hiện lao động trồng lại vườn cây thực vật, chăm sóc bón phân vào các bồn hoa…
  6. GVCN BD hội đồng tự quản.
  7. Dạy học; BDHSG các môn văn hóa, rèn chữ viết đẹp, thứ 5 nộp mỗi lớp 3 bài viết đẹp để CM chấm xếp loại chữ đẹp các lớp trong 7 tuần học, chọn HS chữ đẹp để bồi dưỡng vào chiều thú 4, thú 6 hàng tuần.
  8. Tổ văn phòng hoàn tất hồ sơ phổ cập để cập nhật số liệu tại trường THCS Quảng Phú.