Kế hoạch tháng 4/2019

Tháng Tư 5, 2019 8:39 sáng

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH             CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ                           Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc         

                                                                                                                                                         

           Số:        /KH- THS2QP                                Quảng Phú, ngày     tháng 4 năm 2019  

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 4 năm 2019

             

  Phát động tháng cao điểm Thi đua dạy tốt, học tốt. Chào mừng 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30- 4) thống nhất đất nước.

 

 1. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng
 2. Hoạt động Đội và ngoài giờ lên lớp:

Tuyên truyền ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày sinh V.l.Lê nin, lịch sử Ngày 30 – 4;

– Phối hợp với thư viện tổ chức thi chung kết kể chuyện theo sách.

– Tập luyện nghi thức Đội, sinh hoạt Sao nhi đồng.

 1. Hoạt động chuyên môn:

2.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi, HS năng khiếu:

– GVCB tập trung ôn luyện cho HS

2.2. Chăm lo chất lượng đại trà, giúp đỡ học sinh yếu, quan tâm việc rèn luyện “Nét chữ-Nết người”.

– Tập trung ôn luyện kiến thức cơ bản, tăng cường giúp đỡ học sinh yếu theo các kỹ năng. (Đặc biệt ở khối 5 sẽ có bàn giao chất lượng cho THCS theo đề của PGD)

– Đánh giá học sinh theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, không ghi chép nhận xét bài làm của HS một cách chung chung, dài dòng, không mang lại hiệu quả. Việc nhận xét bằng chữ phải có ý nghĩa hỗ trợ, tư vấn cho học sinh phát hiện và sửa lỗi, coi trọng việc sửa chữa, bổ sung, làm lại những chỗ sai cho HS.

– Trường tổ chức thẩm định chất lượng học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, mỗi lớp trường chọn 1 nhóm tham gia kiểm tra 2 môn toán, TV.

2.3. Duy trì số lượng đạt 100%, Tổng số HS: 215 em.

2.4. Các tổ chuyên môn rà soát lại để có kế hoạch tổ chức thực tập đủ mỗi GV 2 lượt để có minh chứng xếp loại GV cuối năm.

2.5. GV ra đề kiểm tra cuối học kì II nộp tại tổ trưởng, tổ phó sau đó nén lại thành 1 tệp nộp lên cho đ/c Anh Đào (mỗi môn có hai mã đề) vào thứ hai tuần 33.

2.6. Mỗi GV (kể cả GV chuyên biệt) tự luyện 1 bài viết (viết tay) theo đề thi viết chữ đẹp của HS lớp 5 nộp về cho đ/c Hoa Đào vào ngày 12/4/2019. Ngày 18/4/2019 thi chữ đẹp 1 bài (viết bảng lớp- đ/c Anh Đào ra đề, phân công vị trí viết cụ thể cho GV, 2 đ/c/1 bảng ).

 1. Hoạt động thư viện:

– Tổ chức thi kể chuyện theo sách khối 2,1 và chung kết toàn trường. Sắp xếp, trang trí lại thư viện, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, làm biên bản, tờ trình đánh giá xếp loại Thư viện-TB, Phòng kiểm tra làm hồ sơ  đề nghị Sở GD- ĐT kiểm tra công nhận Thư viện theo chuẩn trong tháng 4 năm 2019.

 1. Công tác kiểm tra nội bộ:

– Kiểm tra chuyên đề: hoàn thành kế hoạch kiểm tra 100% GV.

 1. Các hoạt động khác:

– Tăng cường chăm sóc bồn hoa, cây bóng mát, trang trí lớp học; giữ vệ sinh trường lớp, công trình WO4; ngăn cấm học sinh ra chơi không chạy ra đá bóng trong giờ ra chơi do thời tiết nắng.

– Chuẩn bị hồ sơ minh chứng để đánh giá GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp, đánh giá viên chức, đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn quy định, chú trọng chất lượng và hiệu quả công tác; trong quá trình đánh giá, xếp loại tránh tùy tiện, chủ quan cào bằng, hình thức.

Rà soát chỉ tiêu năm học, đối chiếu chuẩn thi đua để đánh giá công tác thi đua cuối năm cho tập thể, cá nhân. Làm hồ sơ thi đua đảm bảo đúng đối tượng, động viên khích lệ các nhân tố mới, …; xây dựng tiêu chí, kế hoạch, giải pháp tích cực để chuẩn bị bàn giao chất lượng lớp dưới lên lớp trên có chất lượng.

– Đ/c Quỳnh tổng hợp số bài viết của cá nhân, tổ nộp và đưa bài lên website, lập danh sách báo cáo cho Hiệu trưởng vào cuối tháng.

 1. Thực hiện việc triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục (CSGD) theo kế hoạch của Ngành, yêu cầu các đ/c bắt đầu tự thu thập minh chứng 5 năm từ 2014-2015 cho đến nay.

II . LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG

 • 02/4: Nộp tờ trình, biên bản kiểm tra thư viện cho đ/c Tài.
 • 04/3: Tổ chức chuyên đề trại đọc, công tác tư vấn cho học sinh.
 • 06/4: Tổng kết Hội thi GV giỏi cấp huyện.
 • Từ ngày 08-12/4: Trường tổ chức thẩm định chất lượng học sinh các khối lần 1.
 • 12/4: Nộp bài viết chữ đẹp GV
 • 15/4: Chung kết cuộc thi kể chuyện theo sách.
 • 16/4: Tập huấn chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên tại PGD (thành phần: HT, PHT, 1 GV cốt cán)
 • 17/4: Sở kiểm tra thư viện một số trường
 • 18/4: Thi chữ viết đẹp GV
 • 19/4: Tập huấn tự đánh giá chất lượng giáo dục theo TT17 tại PGD (thành phần: HT, PHT, 1 GV cốt cán)

– Từ 22-26/4: Trường tổ chức kiểm tra HS yếu các khối.

Trên đây là nội dung kế hoạch hoạt động trong tháng, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

– CB, GV, NV (thực hiện);

– Lưu: VP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                               

                                                                                               Nguyễn Thị Hoa Đào