KẾ HOẠCH TUẦN 5 (Từ ngày 26/9 đến 01/10/2016)

Tháng Chín 29, 2016 3:25 chiều

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚ


KẾ HOẠCH TUẦN 5

 (Từ ngày 26/9 đến 01/10/2016)

Trực LĐ: Đ/c Lộc, Lớp tực: 2B (đ/c Huế)

Thứ, ngày  Buổi sáng  Buổi chiều
 2/26-9 Chào cờ, dạy học; Tổ VP gửi giấy mời ĐB dự Hội nghị CBCC,VC, và người lao động, chuẩn bị công tác hậu cần, tiếp khách…; Kế  toán chuẩn bị qui chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017 (Đối chiếu lại mức thưởng năm học 2016-2017); Công đoàn chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ…trong HN CBCC, VC… Họp HĐSP thông qua tiêu chí, biểu điểm thi đua, qui chế chi tiêu nội bộ…; Phó HT trù bị chương trình Hội nghị, phân công chuẩn bị cho công việc Hội nghị; trang trí hội nghị, qui định trang phục dự HN .v.v…; Lưu ý: Sắp xếp bàn ghế, loa máy, trang trí …hoàn thành trước 16h 30 phút (Chi đoàn).
3/27-9 Hội nghị CBCC,VC và người Lao động. Lưu ý: Tổ VP cử người tiếp khách ĐB, lo công tác hậu cần… Dạy học (Bù bài sáng thứ 3); Kế toán đối chiếu quỹ TX, chế độ tiền lương… …tại Phòng TC-KH.
4/28-9 Dạy học; KT chuyên môn, nền nếp: Đ/c Đào. Dạy học; Bồi dưỡng HSG T.Anh 2 tiết (đ/c Ngân); Lao động theo KH (đ/c Đào).
5/29-9 Dạy học; KTTD đ/c Tú Linh lớp 5B; VP nộp BC hồ sơ an ninh (đ/c Duyên làm thông qua PHT và HT), B/C Hội nghị CBCC,VC,LĐ: (BGH làm các B/C theo qui định ) Dạy học; Bồi dưỡng HSG T.Anh 2 tiết (Đ/c Ngân).
6/30-9 Dạy học;;  giao ban tuần 5: đ/c Lộc Dạy học; KT chuyên môn.
7/01-10   BD học sinh giỏi T.Anh 3 tiết.

 

                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                       Phạm Bá Lộc

NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

  1. BGH, BCH công đoàn chỉ đạo Hội nghị cán bộ CC,VC và người lao động, kiểm tra nề nếp, chuyên môn các khối lớp, KTTD 1 giáo viên; hoàn chỉnh các biểu điểm chấm thi đua GV, NV, Tổ CM, Tổ VP, lớp học; tiếp tục tu bổ CS, xây dựng kế hoạch tháng 10.
  2. TPT báo cáo công tác an ninh trường học theo công văn đã gửi kèm (Chỉ làm mục 1 trong CV) và gửi đ/c Đào – PHT để BC Phòng kịp thời; tăng cường kiểm tra vệ sinh và kiểm tra nề nếp, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, trồng và chăm sóc vườn rau, cây thuốc nam…; thực hiện KH của Hội đồng đội Huyện.
  3. Tổ chuyên môn, lên chương trình KH tuần 5; chỉ đạo dạy lồng ghép ATGT, GD môi trường; tập trung BD HSG, GHSY; chỉ đạo hoạt động BDHSG đi vào hoạt động theo KH.
  4. GVCN thống kê BC các phòng học bị hư hỏng điện, quạt…(có số liệu) cho PHT.
  5. Tổ Văn phòng làm báo cáo của trường, hồ sơ tài chính, đối chiếu tài chính tại huyện và công việc theo phần hành được phân công. Đ/c Thủy thay nhân viên y tế tăng cường kiểm tra vệ sinh và có tham mưu cho HT làm tốt công tác vệ sinh, đi tập huấn ở huyện theo CV. Cả 3 nhân viên gửi KH tuần cho HT và PHT qua mail (Lưu ý: đ/c nào không gửi sẽ đưa vào xếp loại thi đua).
  6. Nhân viên TV-TB triển khai các hoạt động theo KH.